Artykuły

Certyfikat dla firm AIRtrust firma 630 zł netto/1 rok

Instalacja Certyfikatu SSL dla Microsoft Exchange 2007

2009-12-30 | Z cyklu Instalacja Certyfikatów SSL

Aby zainstalować poprawnie certyfikat SSL, wcześniej należy zainstalować Certyfikaty SSL pośrednie, aby przeglądarka poprawnie zweryfikowała wystawcę certyfikatu. Oba Certyfikaty SSL zostaną dostarczone mailem.

Instalacja pośredniego Certyfikatu SSL.

1. Skopiuj otrzymany mailem certyfikat pośredni i wklej go do edytora tekstowego (np: Notatnika) i zapisz w pliku intermediate.cer na pulpicie.

2. Otwórz konsole MMC

3. Wybierz File, następnie Add/Remove Snap In

4. Wybierz Add

5. Wybierz przystawkę Certificates i naciśnij Add

6. Otworzy się okno jak poniżej, wybierz Computer Account i nacisnij Next

Certificates snap-in

 

7. Następnie Local Computer > Finish > Close > OK

8. Wybierz Certificates, następnie Intermediate Certification Authorities i Certificates

9. Następnie kliknij prawym klawiszem myszy i wybierz All-Tasks i Import

10. Uruchomi się kreator, postępuj zgodnie z jego instrukcjami, w ten sposób dodasz certyfikat pośredni, na końcu zamknij konsole MMC.

 

Instalacja Certyfikatu SSL

1. Skopiuj certyfikat otrzymany w mailu, następnie wklej go do edytora tekstowego (np: Notatnika) i zapisz go w pliku np: mydomain.cer.

2. Otwórz Exchange Management Shell  i wydaj komendę:

Import-ExchangeCertificate -Path C:\mydomain.cer | Enable-ExchangeCertificate -Services "SMTP, IMAP, POP, IIS"

Uwaga: Dopasuj ścieżkę i nawę pliku oraz usługo do własnych potrzeb.

3. W odpowiedzi na powyższą komendę powinien ukazać się "odcisk palca", listę usług i zawartość mydomain.cer. Jeżeli certyfikat nie działa poprawnie wydaj poniższą komendę wraz z "odciskiem palca" certyfikatu SSL:

Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint [tutaj wklej odcisk] -Services "SMTP,IMAP, POP, IIS"

4. Następnie uruchom ponownie serwer i przetestuj dziłałanie certyfikatu łącząć się np: poprzez przeglądarkę.

Uwaga: Nie używaj przystawki Certificate do importowania certyfikatów SSL dla serwera Exchange, ponieważ certyfikat SSL nie zostanie poprawnie zainstalowany, więcej na ten temat : http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb125165.aspx .

Wszystkie artykuły


Partnerzy: GlobalSign

Akceptujemy płatności: Dotpay PayU
PayU