Artykuły

Certyfikat dla firm AIRtrust firma 630 zł netto/1 rok

Generowanie CSR dla Apache 2.x i 1.3.x

2009-12-28 | Z cyklu Instalacja Certyfikatów SSL

Część I - generowanie klucza prywatnego.

 

Na początku należy przejść do katalogu, w którym będzie znajdował się klucz prywatny:

 

dla Apache'a 1.3.x:

cd /etc/apache/ssl.csr/

dla wydań Apache'a 2.x:

cd /etc/apache2/ssl/

 

Uwaga: lokalizacja może się różnić w zależności od systemu operacyjnego, powyższe lokalizacje są używane m. in. w dystrybucjach Debian.

 

Teraz należy wygenerować klucz prywatny, który będzie używany z certyfikatem, zakładamy, że plik klucza będzie nosił nazwe maindomain.com.key.

Klucz może zostać wygenerowany z hasłem i bez hasła. Jeżeli wygenerujesz klucz z hasłem podczas startu Apache'a wymagane będzie podanie hasła, jeżeli wygenerujesz klucz bez hasła, nie będzie ono wymagane przy starcie Apache'a.

 

Generowanie klucza prywatnego z hasłem.

 

Aby to uczynić należy posiadać zainstalowany pakiet OpenSSL, a następnie wydać polecenie:

openssl genrsa –des3 –out www.mydomain.com.key 2048

 

Nastepnie należy podać hasło dla klucza:

 

generowanie klucza z haslem

 

Generowanie klucza bez hasła:

 

Aby wygenerować klucz bez hasła należy wydać poniższe polecenie:

openssl genrsa –out www.mydomain.com.key 2048

 

Uwaga: wygenerowany klucz należy zachować w bezpiecznym miejscu, należy uniemożliwić  dostęp do niego osobom trzecim. Klucz ten jest niezbędny do późniejszego używania certyfikatu a wygenerowanie identycznego klucza nie jest możliwe, a co za tym idzie utrata klucza uniemożliwia używanie certyfikatu.

 

Część II - Tworzenie żądania certyfikatu CSR

 

Żądanie CSR zostanie utworzone z użyciem wcześniej wygenerowanego klucza prywatnego za pomocą poniższego polecenia:

openssl req –new –key www.mydomain.com.key –out www.mydomain.com.csr

 

Uwaga: Jeżeli klucz został utworzony z hasłem, nastąpi potrzeba jego podania.

 

 

 Uwaga: Podczas tworzenia żądania certyfikatu będziesz musiał podać następujące informacje, nie używając polskich znaków diakrytycznych (ą, ł, ó, Ł, Ó, itp.) oraz znaków specjalnych (< > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? . , &):

 

 • Country Name (C) -dwuliterowy symbol kraju (PL). Należy użyć kodu ISO, np. poprawnym kodem dla Polski jest PL (wielkie litery)
 • State or Province Name (ST) - podaj nazwę województwa, np.: Zachodniopomorskie, Mazowieckie.
 • Locality Name (L) - podaj nazwę miejscowości, np.: Wrocław, Warszawa
 • Organization Name (O) - pełna nazwa swojej organizacji / firmy, np.: Moja Firma
 • Organizational Unit Name (OU) - np: Dzial Marketingu
 • Common Name (CN) - bardzo ważne pole. Musi być tu podana pełna nazwa domenowa (FQDN) . np https://www.mydomain.com to pole Common Name powinno mieć wartość:
  www.mydomain.com 

 

Uwaga: Jeżeli generujesz CSR dla certyfikatów typu Wildcard, to pole Common Name powinno mieć wartość *.mydomain.com

 

Nie podawaj poniższych danych:

 • Email Address []:
 • A challenge password []:
 • An optional company name []:

 

Zostanie utworzony plik tekstowy www.mydomain.com.csr.

 

Jego przykładowa zawartość może wyglądać następująco:

 

 

 

Można zweryfikować zawartość pliku CSR wydając polecenie:

openssl req -noout -text -in www.mydomain.com.csr

 

Po wykonaniu powyższych kroków otrzymamy poprawnie wygenerowany plik CSR.

Wszystkie artykuły


Partnerzy: GlobalSign

Akceptujemy płatności: Dotpay PayU
PayU