Artykuły

Certyfikat dla firm AIRtrust firma 630 zł netto/1 rok

Generowanie pliku żądania certyfikatu - CSR dla serwera Microsoft Internet Information Services (IIS) 5 i 6

2009-12-28 | Z cyklu Instalacja Certyfikatów SSL

Aby wygenerować plik należy postępować zgodnie z poniższymi punktami.

 

1. Otwórz managera usług IIS wersji 5 lub 6 poprzez wybranie Internet Information Services console z menu Start/Administrative Tools.

2. Wybierz stronę dla, której chcesz wygenerować plik CSR.

Manager usług IIS

 

3. Klikając na stronie, dla której chcesz uruchomić szyfrowanie SSL prawym klawiszem myszy wybierz Properties.

 

Manager IIS

 

4. Wybierz zakładkę Directory Security.

 

Manager IIS zakladka Directory Security

 

 

5. W sekcji Secure Communications kliknij Server Certificate.

6. Zostanie uruchomiony Web Server Certificate Wizard przedstawiony poniżej.

 

Web Server Certyficate Wizard

 

7. Naciśnij Next.

8. W kolejnym oknie kliknij Create a new certificate.

IIS Certificate Wizard

 

9. Wybierz Prepare the request now, but send it later i kliknij Next.

IIS certificate Wizard - prepare the request now

 

10. Wybierz nazwę dla certyfikatu, może być to cokolwiek, jednak aby ułatwić sobie późniejszą identyfikacje wybierz nazwę związaną z serwisem lub

stroną dla, której certyfikat będzie używany.

11. Bit Length ustaw na 2048 i kliknij Next.

IIS Certyficate Wizard - name for the new certificate.

 

12. Wprowadź nazwę swojej firmy/organizacji oraz działu, pamiętaj, że podczas generowania żądania certyfikatu (CSR) nie należy używać polskich znaków diakrytycznych (ą, ł, ó, Ł, Ó, itp.) ani znaków specjalnych (< > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? . , &).

 

IIS Certificate Wizard - organization's name

 

13. W kolejnym oknie w Common name wprowadź pełną nazwę domenową (FQDN), przykładowo, dla http://www.mydomain.com wprowadź www.mydomain.com.

Uwaga: Jeżeli generujesz CSR dla certyfikatów typu Wildcard , to pole Common Name powinno mieć wartość: *mydomain.com.

IIS Certificate Wizard - common name

 

14 . W oknie kreatora Geographical Information wprowadź odpowiednio: nazwę kraju, stan/województwo i miejscowość.

IIS Certificate Wizard - Geographical Information

 

15. Następnie należy wybrać nazwę pliku oraz folder, w którym zostanie zapisany wygenerowany plik CSR, następnie kliknąć Next.

IIS Certificate Wizard - file name

 

16. W oknie podsumowania, należy sprawdzić czy podane dane się zgadzają. Należy zwrócić uwagę na pole Issued To.

Jeżeli dane są poprawne klikamy Next, jeżeli nie klikamy Back w celu poprawienia danych.

 

IIS Certificate Wizard - Summary

 

17. W ostatnim kroku zostaną podane informacje, że generacja pliku przebiegła poprawnie, oraz zostanie podana lokalizacja pliku.

Po zapoznaniu się z informacjami klikamy Finish.

IIS Certificate Wizard - completed

 

Uwaga! Nie należy usuwać oczekującego żądania CSR z serwera IIS w przypadku gdy proces wystawienia certyfikatu jest w trakcie realizacji. Wygenerowanie nowego żądania CSR automatycznie usunie aktualnie oczekujące żądanie, co uniemożliwi zainstalowanie wcześniej wystawionego certyfikatu.

Wszystkie artykuły


Partnerzy: GlobalSign

Akceptujemy płatności: Dotpay PayU
PayU